តើការចុះបញ្ជីសំគាល់ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឬ Logo មានសារសំខាន់យ៉ាងណាសំរាប់អជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ?

សារសំខាន់ក្នុងការការពារពីការលួចចម្លងឬខ្លែងបន្លំ ម៉ាកយីហោ ឬ Logo របស់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកនឹងព្រមទាំងទទួលបាននូវការធានានៃភាពផ្តាច់មុខស្របច្បាប់ដល់លោកអ្នកដែលជាម្ចាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារ ម៉ាកយីហោ ឬ Logo របស់អជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជី នឹងត្រូវទទួលបានការការពារស្របច្បាប់ចាប់ពីពេលដែលលោកអ្នកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីសំគាត់ម៉ាកយីហោ ឬ Logo នៃអជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ ដូច្នេះ លោកអ្នកត្រូវប្រញាប់មកធ្វើការចុះបញ្ជីសំគាល់ម៉ាកយីហោ ឬ Logo ឲ្យបានឆាប់រហ័ស បើមិនដូច្នោះទេ ម៉ាកយីហោ ឬ Logo នោះនឹងអាចក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកដទៃ ដែលបានដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបានមុនលោកអ្នក។

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនមានចំនួន ៤ប្រភេទដូចខាងក្រោមដែលលោកអ្នកអាចជ្រេីសរេីសប្រភេទណាមួយដែលដែលជាតំរូវការរបស់លោកអ្នក ៖

- សហគ្រាសឯកកម្មសិទ្ធិ ៖ បើអ្នកជាម្ចាស់តែម្នាក់ឯង និងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះបំណុល និងកាតព្វកិច្ចទាំងអស់ដោយខ្លួនឯង

- សហគ្រាសសហកម្មសិទ្ធិ ៖ បើមានមនុស្ស២ នាក់ឡេីងទៅដែលមានទំនួលខុសត្រូវជាម្ចាស់អាជីវកម្ម។

- សាជីវកម្ម ៖ បើអ្នករកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដែលវាត្រូវបានគេលក់ភាគហ៊ុនពីម្ចាស់ដើមឲ្យម្ចាស់ឯទៀត

- សាជីវកម្មបំណុលមានដែនកំណត់ ៖ វាជាសាជីវកម្មដែលមានសម្ព័ន្ធផ្សំចូលគ្នា និងមានការការពារដោយស្របច្បាប់ពីសាជីវកម្ម។ មុនពេលចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការឯកសាររួមមាន ៖

✍️ ជ្រេីសរេីសឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស

✍️ ស្កេនឯកសារបញ្ជាក់ទីតាំង (វិក័យប័ត្រទឹក អគ្គិសនី កិច្ចសន្យាជួល ប្លង់ដី) និង រូបថតនៃទីតាំងអាជីវកម្មរបស់អ្នក

✍️ អ៊ីមែល (Email) នឹង លេខទូរសព្ទ័ទំនាក់ទំនង

✍️ ស្កេន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឫ ស្កេនលិខិតឆ្លងដែន

✍️ រូបថត ទំហំរូបថតក្នុងលិខិតឆ្លងដែន ១ សន្លឹក

✍️ គណនីធនាគារ៖ ប្រសិនបើអ្នកទូទាត់ថ្លៃសេវាចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ អ្នកត្រូវបង្កើតគណនីនៅធនាគារ។

បើមិនដូច្នេះទេ អ្នកអាចទូទាត់ដោយផ្ទាល់ទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយផ្ទាល់។ យេីងខ្ញុំមានទទួរៀបចំសេវាកម្មដូចខាងក្រោម ៖

+ សេវាកម្មចុះបញ្ជីនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

- ចុះបញ្ជីអាករលេីតំលៃបន្ថែម ( អ•ត•ប ) នឹងប័ណ្ណប៉ាតង់

- ស្នេីសុំចុះបញ្ជីបន្ថែមប្រភេទអជីវកម្មលេីប័ណ្ណប៉ាតង់

- ស្នេីសុំកែប្រែពត៍មានក្រុមហ៊ុនទៅតាមសាខាពន្ធដារ

- ស្នេីសុំបិទ ឫ ផ្អាកសកម្មភាពក្រុមហ៊ុន

- សេវាកម្មផ្ទេរកម្មសិទ្ធិម្ចាស់ភាគហ៊ុន

+ សេវាចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឫ មន្ទីពាណិជ្ជកម្មរាធានីខេត្ត

- ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មបេីកក្រុមហ៊ុនថ្មី - ចុះបញ្ជីការិយាល័យតំណាងថ្មី

- ចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន

- ចុះបញ្ជីសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស

- បន្តសុពលភាពទិដ្ឋាការ

- រៀបចំសៀភៅការងារសំរាប់ជនបរទេស

+ សេវាកម្មភ្នាក់ងារពន្ធដារ

- ចុះបញ្ជីពន្ធដារ (បច្ចុប្បន្នភាពក្រុមហ៊ុន)

- ប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ (ពន្ធតូច, ពន្ធមធ្យម, ពន្ធធំ)

- បិទបញ្ចីប្រចាំឆ្នាំ (ពន្ធតូច, ពន្ធមធ្យម, ពន្ធធំ )

- បង់ពន្ធអចលទ្រព្យ

- កែតម្រូវសំរង់ពត៌មានក្រុមហ៊ុន

ពត៍រមានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយះលេខ ៖

Tel : 085 985 556 ឬ Tel : 016 912 112